Posted by: JPP | 01/08/2014

URSS – EMBLEMAS – ASTRONAUTAS

Gagarin, Nikolaev, Komarov, Belyayev, Leonov, Filipchenko, Khrunov..


Deixar uma resposta

Categorias